miksi
tietohippu?

Tieto on toimintamme kulmakivi, jota voimme tarjota asiakkaillemme monissa eri muodoissa.

Tieto, joka syntyy ja on olemassa yrityksessänne, tarvitsee usein jalostamista. Sitä täytyy kerätä, tallentaa, siirtää, yhdistää, analysoida, hyödyntää ja toimittaa muihin järjestelmiin. Kaikkeen tähän meillä on vankka kokemus. 

Omalla asiantuntemuksellamme voimme tarjota runsaasti lisäarvoa yrityksenne tietojärjestelmien toteuttamisessa ja kehittämisessä.

Meistä

Valtaosa asiakkaistamme on pk-yrityksiä, joiden tarpeet poikkeavat monessa suhteessa suurista yrityksistä ja organisaatioista.

Henkilöstöresursseja on pk-yrityksissä rajoitetusti, jolloin käytettävien tietojärjestelmien ja menetelmien tulee olla oikeassa suhteessa toiminnan laajuuteen. 

Tunnemme yritysten arjen ja osaamme suhteuttaa tarjontamme kohderyhmämme tarpeisiin. Tietojärjestelmä ei saa sitoa liikaa resursseja, vaan sen tulee olla helppokäyttöinen, riittävän yksinkertainen oppia ja hallita. Keskittymällä tiedon hallinnassa olennaiseen, saadaan siitä kullanarvoinen työväline. Tietojärjestelmissäkin pätee usein lause, “yksinkertainen on kaunista”. Näitä ”hippuja” tarjoamme avuksenne päivittäiseen työskentelyyn.

Olemme käytännönläheinen, joustava ja sopivan kokoinen järjestelmätoimittaja yhteistyökumppaniksenne!

Jere Piippo, tuotekehitys, asiakastuki
Vesa Klemetti, tuotekehitys, asiakastuki
Timo Komulainen, toimitusjohtaja

arvomme

Tietohippu Oy:n toiminnan tärkeimmät arvot ovat: yhdessä menestyminen, korkealaatuinen palvelu ja pitkäjänteinen kehittäminen.

Lue lisää toimintaamme ohjaavista arvoista. Nämä asiat ohjaavat päivittäistä tekemistämme ja niiden avulla pystymme parhaiten auttamaan asiakasyrityksiämme menestymään.

 • Toimimme tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa.
 • Panostamme asiakkaiden ja kumppaneiden toimialan ja liiketoiminnan tarpeiden ymmärtämiseen.
 • Kehitämme asiakkaiden ja kumppaneiden tarpeisiin ja toiveisiin parhaiten soveltuvat ohjelmistoratkaisut.
 • Sitoudumme palvelemaan asiakkaitamme ja kumppaneitamme pitkäkestoisella ja luotettavalla yhteistyöllä.
 • Pidämme minkä lupaamme ja pyrimme aina tekemään asiat kerralla kuntoon
 • Toimimme turvallisesti ja luottamuksellisesti
 • Tarjoamme toimitustakuun ohjelmistoratkaisuillemme
 • Seuraamme ja varmistamme asiakasratkaisujen toimivuuden toimitusten jälkeenkin
 • Kehitämme jatkuvasti osaamistamme ja uusia asiakasratkaisuja
 • Hyödynnämme teknologisen kehityksen tarjoamia mahdollisuuksia asiakkaittemme ja kumppaneittemme eduksi
 • Sitoudumme pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen toiminnan ja ratkaisujen kehittämiseen yhdessä asiakkaittemme ja kumppaneittemme kanssa

Vahvuutemme

Yhdistämällä toimialaosaamisen ja teknologiatietämyksen olemme kehittäneet lukuisia menestysratkaisuja.

Toimialaosaaminen

Kunkin toimialan tarpeet, toimintatavat ja erityispiirteet ovat asioita, jotka me Tietohipussa pyrimme tuntemaan parhaiten. 

Yhdistämällä toimialaosaamisen ja teknologiatietämyksen olemme kehittäneet lukuisia menestysratkaisuja, jotka helpottavat asiakkaidemme liiketoiminnon päivittäisiä rutiineja. Meillä on pitkäaikainen kokemus useista liike-elämän toimialoista. Laaja-alainen tietämys auttaa omaksumaan nopeasti myös sellaisten toimialojen vaatimukset, joista meillä ei ole vielä aiempaa kokemusta.

Projektiosaaminen

Meillä on pitkäaikainen kokemus erilaisten tietojärjestelmähankkeiden toteuttamisesta.

 Huolellinen määrittely ja suunnittelu ovat ensiarvoisen tärkeitä, mutta osaamme soveltaa menestyksekkäästi myös ketteriä ohjelmistokehitysmenetelmiä. Pyrimme kehittämään ohjelmistoja yhteistyössä asiakkaiden ja loppukäyttäjien kanssa. Usein tarvittavat toiminnot tulevat parhaiten esille vasta ohjelman käytön myötä ja hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi on alkuperäistä määrittelyä ja suunnitelmia pystyttävä tarkistamaan joustavasti myös kehitystyön aikana.

Teknologian hyödyntäminen

Seuraamme tarkasti teknologian viimeisimpiä kehitysaskeleita ja parannamme jatkuvasti ammattitaitoamme niiden hyödyntämiseksi. 

Omaa osaamistamme pystymme lisäksi täydentämään kattavan kumppaniverkoston avulla. Mikään teknologia ei silti ole itseisarvo, vaan pystymme myös arvioimaan kriittisesti eri vaihtoehtojen soveltuvuutta. Pyrimme aina löytämään asiakkaiden tarpeisiin tarkoituksenmukaisimmat ja kokonaisedullisimmat ratkaisut.