Metsäkoneurakointi

Tietohippu tarjoaa useita metsäkoneyritysten erityistarpeisiin kehitettyjä ohjelmistotuotteita.

Savotat-järjestelmä

Savotat-järjestelmä on Tietohippu Oy:n metsäkonealalle kehittämä ohjelmisto- ja palvelukokonaisuus, joka kattaa hyvin laaja-alaisesti puunkorjuuyrittäjän päivittäisessä työssä tarvitsemasi toiminnot. Savotat-järjestelmä sisältää yhtenäisen käyttöliittymän, josta kaikki metsäkoneyrityksille kehitetyt toiminnot ovat käytettävissä.
Savotat-järjestelmä täydentää erinomaisesti mm. konevalmistajien ohjelmistotarjontaa ja tilitoimiston tarjoamia palveluita muodostaen kattavan linkin työaika-, tuotos- ja leimikkotietojen sekä yrityksen palkka- ja taloushallinnon välille. Savotta-ohjelma voidaan sovittaa yrityksesi erityistarpeisiin valitsemalla käyttöön tarvittavat toiminnot tarjolla olevista vaihtoehdoista. Järjestelmä on kokonaisuudessaan Tietohippu Oy:n kehittämä, joten sen ylläpito on turvattu. Järjestelmään voidaan tarvittaessa toteuttaa myös yrityksellesi räätälöityjä toimintoja.

Savotta-ohjelma on markkinoiden laaja-alaisin metsäkonealalle kehitetty toimistojärjestelmä, joka yhdistää puunkorjuun työaika- ja tuotantotiedot yrityksen talous- ja palkkahallintoon.

Tarkempaa tietoa Savotat-järjestelmästä löydät tuotekohtaiselta sivustolta www.savotat.fi

Konesavotta

Työaikatiedot
Leimikkotiedot
Huoltotiedot
Paikkatiedot

Palkkasavotta

Työaikaraportit
Kannustepalkkioperusteet
Palkanlaskentakooste
Palkkalaskelmat, maksatus

Maksusavotta

Asiakastilitysten seuranta
Aliurakoitsijatilitykset
Laskutus- ja myyntireskontra
Ostoreskontra ja laskujen maksatus

Mittaussavotta

Tuotanto: PRD & HPR
Ajankäyttö: DRF & MOM

Seurantasavotta

Leimikkoseuranta
Kustannuspaikkaseuranta
Huoltoseuranta
Siirtokustannuseuranta
Mittaustodistukset

Hinnoittelusavotta

Korjuuhinnastot/taksanlaskenta
Tuntikustannuslaskenta

Nettisavotta

Työaika, lomat, vapaat
Matkakulut, ateriakorvaukset

Savotta-optiot

Pilvipalvelu
Mobiilikäyttö

Muita tuotteita

Seuraavassa on lisäksi lueteltu aiemmin kehitettyjä erillisiä metsäkoneyrityksille soveltuvia tuotteita, joiden toiminnallisuus sisältyy nykyisin Savotat-järjestelmään.

Tuntilista.com on internet-selaimella käytettävä palvelu, joka korvaa perinteiset paperiset tai Excel-taulukkomuotoiset tunti-ilmoitukset. Tuntilista.com mahdollistaa työtuntien seurannan työpisteittäin ja työlajeittain. Kerätyn aineiston voi toimittaa PDF-muodossa tilitoimistoon tai siirtää sähköisesti suoraan Savotat-järjestelmään tai Palkkalastu-palkanlaskentaohjelmaan.

Palkkalastu on yhdessä Koneyrittäjien liiton kanssa kehitetty, erityisesti koneurakointialoille soveltuva palkanlaskentaohjelma, joka sisältää mm. metsäkone- ja maarakennusalan TES:ien mukaiset laskentaperusteet. Voit lukea lisätietoja PalkkaLastu-ohjelmasta tuotesivustolta www.palkkalastu.fi

TilitysLastu on tietokoneohjelma, joka on kehitetty leimikkokohtaisten tilityslaskelmien automaattiseen muokkaamiseen aliurakoitsijatilityksiin sopivaksi. TilitysLastu on yhteensopiva StoraEnso Oyj:n Pankko-portaalista saatavien tilityslaskelmien käsittelemiseen.

KymppiLastu on yhdessä Koneyrittäjien liiton kanssa kehitetty ohjelma, joka soveltuu metsäkoneyrityksille leimikkokohtaiseen tuotannon seurantaan. Ohjelma tukee Koneyrittäjien liiton Kymppiliikkeen tavoitteita ja samalla jatkaa Koneyrittäjien liiton jäsenille kehitettyjen Lastu-ohjelmien perinnettä. Voit lukea lisätietoja KymppiLastu-ohjelmasta www.savotat.fi/kymppilastu.