Maarakennus

Tietohippu tarjoaa useita maarakennuyrityksille soveltuvia ohjelmistotuotteita. Lisäksi olemme toteuttaneet erilaisia ratkaisuja pyöräkuormaajavaakojen punnitustietojen tiedonsiirtoon ja raportintiin. 

Raiku2

RAIKU2 on maanrakennusalalle suunniteltu tarjouslaskentaohjelma, jolla lasket helposti urakkalaskentaan liittyvät massamuunnokset ja työvaiheiden kestot kapasiteettilaskentaa hyödyntäen.

Ohjelmalla voi tehdä kokonais- ja yksikköhintatarjoukset alkaen laskentavaiheesta aina asiakkaalle jätettävään tarjoustulosteeseen saakka. RAIKU2-ohjelma on kehitetty yhteistyössä Koneyrittäjien liiton kanssa.

Voit lukea lisätietoja ja mm. ladata ilmaisen kokeiluversion RAIKU2-ohjelman tuotesivustolta www.raiku2.fi

Laskutus-Hippu

Laskutus-Hippu on yleiskäyttöinen laskutus- ja myyntireskontraohjelma, joka sisältää erityisesti maarakennusyrityksille kehitettyjä piirteitä. Ohjelma soveltuu hyvin mm. maa-ainesten laskutukseen sekä samojen kirjaustietojen perusteella tehtäviin tilitysyhteenvetoihin maa-ainesten myyjille ja alihankkijoille.

Tuntilista.com

Tuntilista.com on selaimella käytettävä palvelu, joka korvaa perinteiset paperiset tai Excel-taulukkomuotoiset tunti-ilmoitukset. Tuntilista.com mahdollistaa työtuntien seurannan työpisteittäin ja työlajeittain. Kerätyn aineiston voi toimittaa PDF-muotoisena tilitoimistoon tai siirtää sähköisesti suoraan Palkkalastu-palkanlaskentaohjelmaan.

PalkkaLastu

PalkkaLastu on yhdessä Koneyrittäjien liiton kanssa kehitetty palkanlaskentaohjelma, joka sisältää mm. maarakennusalan TES:n mukaiset laskentaperusteet. Voit lukea lisätietoja ja mm. ladata ilmaisen kokeiluversion PalkkaLastu-ohjelman tuotesivustolta www.palkkalastu.fi