Laskutus-Hippu

Laskutus- ja myyntireskontraohjelma

Laskutus-Hippu

Laskutus-Hippu on Windows-pohjainen ohjelma lähetteiden, laskutuksen ja reskontran hallintaan. Laskutus-Hipun hinnastorakenteen ansiosta löydät oikeat tuotteet laskuille nopeasti ja helposti, vaikka tuotevalikoimasi olisi laaja ja monipuolinen.

Laskujen teko perustuu käyttäjän muokattaviin luetteloihin, joista laskun tiedot valitaan lähetteelle ja/tai laskulle. Tuotteet valitaan käyttäjän tekemästä hinnastosta laskulle, jolloin saadaan tulostettua laskut ja käteiskuitit.

Hinnaston tuotteet ryhmitellään pää- ja alaryhmiin, jolloin tuotteiden löytäminen hinnastosta laskulle on helpompaa ja samalla hinnasto pysyy järjestyksessä. Hinnaston voi myös tulostaa paperille.

Laskutetut laskut hyväksytään maksetuksi, joko manuaalisesti tai automaattisesti pankkiyhteysohjelmalla noudetusta viisuoritusten tapahtumaluettelosta.

Maksamattomien laskujen seuranta on helppoa, koska erääntyneet laskut näkyvät reskontrassa eri värillä. Lisäksi ohjelmasta saa tulostettua monipuolisia raportteja mm. myynnin seurantaan sekä kirjanpitoon.

Laskutus-Hippu –ohjelman avulla:

 • Nopeutat rahan kiertoa laskuttamalla nopeasti heti toimituksen jälkeen
 • Voit käyttää hyväksesi Asiakas-Hippua laskutusasiakasrekisterinä
 • Teet asiakkaillesi lähetteet, jotka saat kootuksi suoraan laskuille
 • Teet ja tulostat helposti laskut ja käteiskuitit
 • Ylläpidät helposti laajankin hinnaston
 • Teet jokaiselle laskutuskaudelle omat hinnasto- ja laskutusaineistot
 • Vältät luottotappioita ja nopeutat rahan kiertoa seuraamalla reskontraa helposti ja puuttumalla viivästyviin suorituksiin ajoissa
 • Säästät kirjanpitokustannuksissa yhteenvetoraporttien avulla
 • Saat arvokasta tietoa suunnitteluun seuraamalla myyntiä tuotteittain ja asiakkaittain
 • Kuittaat viitesuoritukset suoraan pankkiyhteysohjelman tiedostosta
 • Muodostat Finvoice-standardin mukaiset sähköiset laskut, jotka voit toimittaa laskun saajalle oman pankin tai erillisen verkkolaskuoperaattorin kautta

Ohjelman lisäoptiot:

Ohjelman perusversio sisältää myyntilaskutustoiminnon. Perusversion toiminnallisuutta voit laajentaa seuraavien lisämoduulien avulla:

 • Myyntireskontra
 • Lähetteet
 • Verkkolaskutus
 • Sähköpostilaskutus
 • Kassanseuranta
 • Tarjoukset
 • Ostoreskontra
 • Varastonhallinta

Toimialakohtaiset versiot:

 • Maarakennus

Laskutus-Hipusta on kehitetty erikoisversion maarakennusyritysten tarpeisiin. Lisätoiminnoista on hyötyä erityisesti silloin, kun laskutetaan eri maanomistajien alueilta toimitettuja maa-aineksia tai muita palveluita, jotka tuotetaan alihankintana. Laskutuksen yhteydessä tuotteet ja palvelut on mahdollista eritellä toimittajittain, jolloin laskutuksen yhteydessä muodostuu samalla myös ostopalveluiden tilitysperusteet. Tilityskauden lopussa voidaan siis tulostaa suoraan tilitysyhteenvedot toimittajittain.

 • Suunnittelutoimistot

Laskutus-Hippu ohjelmaa voidaan käyttää yhdessä ALISA-ohjelman kanssa ALISA-Laskutus -lisäoptiona. ALISA-Laskutuksen toiminnallisuus on tällöin sovitettu suunnittelutoimiston tarpeisiin, eikä ohjelmassa esim. ole tavaranmyynnissä välttämättömia toimintoja.

Haluatko ilmaisen kokeiluversion ohjelmasta?